Szkolenia Dla Bezrobotnych

Jednostka Szkoleniowa została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00183/2014 (podstawa prawna; art 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy), dzięki temu istnieje możliwość realizacji zleceń finansowanych ze środków publicznych – skierowanych do osób bezrobotnych.

 

W celu przeprowadzenia szkolenia dedykowanego dla osoby bezrobotnej, osoba ta powinna zwrócić się do właściwego Urzędu Pracy z prośbą o skierowanie na indywidualny kurs podologiczny, a także o sfinansowanie takiego szkolenia, jeśli zdobyte na szkoleniu umiejętności wpłyną na podniesienie atrakcyjności bezrobotnego na rynku pracy.

 

KONTAKT

e-mail : zdrowestopy88@gmail.com

Sprawy szkoleniowe : Mgr Ewelina Stępniewska + 48 794 505 993

Dodaj komentarz